Welkom bij TTV Fortus

TTV Fortus,  de officiële naam van onze vereniging, is opgericht op 1 juli 2017, uit een fusie van TTV Helden '67 en TTC Panningen '74.

Al sinds 1984 speelt en traint TTV Panningen '74 in ons eigen tafeltenniscentrum bij Sportcomplex "de Riet" in Panningen. Na de fusie zijn we verder gegaan onder de naam TTV Fortus en blijven we spelen en trainen op de oude vertrouwde plek aan de Minister Calsstraat 3 te Panningen.

20180626Clubgebouw.jpg


Nieuwsflits


laatste tien mutaties:

 

  • Afkondiging dat in verband met het Corona-virus alle activiteiten stil liggen tot en met 28 april 2020;
  • Nieuwe sponsor "Wijnen square crops" toegevoegd aan de logo's van sponsors;
  • Blog Baer aangevuld met laatste nieuws;
  • Opname jubilarissen onder de rubriek Nieuws/Vrijwilliger van het jaar en jubilarissen;
  • Uitnodiging dubbeltoernooi Veta (Velden) op 13 maart 2020; Toernooi afgelast.
  • Plaatsing vacature nieuwe leden voor de ledenwervingscommissie;
  • Plaatsing vacature nieuw bestuurslid c.q. penningmeester;
  • Notulen jaarvergadering 2019 geplaatst;
  • Nieuwe link "Tafeltennis-live" toegevoegd, met de einduitslagen Limburgse kampioenschappen 2020;
  • Er kan per 7 december 2019 voortaan gepind worden in de kantine;

Zie: Nieuws/Activiteiten en archief 2020

Blog Baer

Info

Sponsors

Links

 


Maandag 16 maart 2020:coronapong.jpg
Naar aanleiding van de maatregelen die gisteren 15 maart door de regering bekend zijn gemaakt,
het volgende:
Het clubgebouw blijft gesloten tot maandag 6 april 2020.
Zie onderstaand e-mail.
Voorzitter TTV Fortus,
Wim Vercoulen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geachte dames en heren,

Onder verwijzing naar de persconferentie van hedenmiddag, die u ongetwijfeld in groten getale gevolgd zult hebben, bevestigen wij u hierdoor dat wij de daarin door de overheid aangegeven maatregelen en de verlenging tot 6 april van de reeds uitgevaardigde maatregelen uiteraard zullen volgen. 
Ook de sportkoepel NOC*NSF conformeert zich aan deze maatregelen en vraagt de sportbonden om hun leden te verzoeken per direct alle trainings- en wedstrijdlocaties tot in ieder geval 6 april te sluiten. Het Hoofdbestuur vraagt u om uw medewerking om ook deze maatregel te volgen om er alles aan te doen om verspreiding van en/of besmetting met het virus te voorkomen.

Wij verwijzen u voor een overzicht van alle maatregelen en nadere informatie naar de pagina van het RIVM https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport en pagina 105 van Teletekst https://nos.nl/teletekst#105.

Wij begrijpen dat de nieuwe maatregelen een grote weerslag op uw dagelijkse leven en sportieve activiteiten hebben. Wij vertrouwen er echter ook op dat u begrip heeft voor de maatregelen en hopen dat u en uw familie niet getroffen zullen worden door dit virus. Laten wij gezamenlijk alles in het werk stellen om deze crisis, die ons gehele land hard treft, te doorstaan.


Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond,

Jan Simons
voorzitter

16-03-2020


Donderdag 12 maart 2020:
Bericht van het bestuur en technische commissie:                     coronapong.jpg

Naar aanleiding van onderstaand bericht heeft TTV Fortus de volgende maatregelen genomen.
Alle wedstrijden, trainingen, vergaderingen, bijeenkomsten worden tot en met 31 maart stil gelegd.
Dat wil zeggen dat het clubgebouw op slot gaat tot en met 31 maart.
De gezondheid van iedereen heeft bij TTV Fortus hierin alle voorrang op andere activiteiten.

Mocht dit wijzigen in een eerdere of latere datum zullen wij U via de e-mail op de hoogte brengen.


Het bestuur en technische commissie.
TTV Fortus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanuit sportkoepel NOC*NSF hebben wij het volgende bericht ontvangen:
 
Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen. 
In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.
Vandaar dat wij u opnieuw, en nu voor heel Nederland, met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. 
 
Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. 
Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. 
Met de CTO’s hebben we de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren.”
 
Uiteraard volgen wij deze adviezen. 
Het Hoofdbestuur heeft daarom besloten om alle landelijke competities tot en met 31 maart stil te leggen.
In het verlengde daarvan adviseert het Hoofdbestuur de afdelingscompetitieleiders dringend om eveneens de afdelingscompetities tot en met 31 maart stil te leggen.
De afdelingen hebben naar aanleiding van deze e-mail de competities stilgelegd.
De situatie en ontwikkeling wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden en het Hoofdbestuur zal u tijdig informeren inzake de situatie en maatregelen na die datum.
 
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze bijzondere informatie en gaan ervan uit dat de afdelingscompetitieleiders dit advies zullen volgen.
Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
 
Jan Simons
voorzitter

12-03-2020


Vacature 2:

  wervingscomm.jpg

Het bestuur is op zoek naar enkele leden voor de ledenwervingscommissie.
Wil jij meewerken om het ledenaantal van onze vereniging te vergroten, dan ben jij de aangewezen figuur voor ons.
Misschien weet jij een manier om in contact te komen met potentiele nieuwe leden.
Zet een aktie op om nieuwe leden voor onze vereniging te winnen.
Heeft iemand interesse of ken je iemand die in die functie geïnteresseerd is, meld je dan bij het bestuur.
06-02-2020

 


Vacature 1:

penningmeester.jpg

Wegens het vertrek van de huidige penningmeester Erik van der Looij op 1 juli 2020, is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuuurslid c.q. penningmeester.
Heeft iemand interesse of ken je iemand die in die functie geïnteresseerd is, meld je dan bij het bestuur.
Het betreft een leuke baan en wordt niet betaald, want de penningmeester is onbetaalbaar.
29-01-2020

activiteit.jpgHeeft jouw team een activiteit of iets te melden wat leuk is voor onze site?

Geef het aan mij door, liefst met foto's en ik plaats het op onze site en werk de agenda eventueel bij.

Je kunt het sturen naar Theij Cox: webmaster@ttvfortus.nl

 


20190122Baer.jpg

Blog is voortaan bereikbaar via eigen plekje op de site.

Klik dan hier Blog Baer


Mededelingen


Punt uit de jaarvergadering 2019:

6)    Contributie
Vorig jaar is er een poll gehouden over wat te doen met de contributie.
Uit de poll is gekomen dat de leden acties wilde gaan doen.
Helaas is er niemand geweest die een actie op wilde zetten, er waren ideeën genoeg, maar er is niets georganiseerd. 
Vorig jaar zijn we ook tot de conclusie gekomen dat we de laagste contributie hebben van Limburg. 
Er word gestemd om de contributie met €10,- te verhogen.
Voorstel aangeneomen.
Volgend jaar zal de contributie weer op de agenda gezet worden. 

Overig nieuws

Activiteiten en archief 2020

31 dec. 2020 23:59

Alle voorkomende activiteiten gedurende 2020, zoals jeugdkamp, clubkampioenschappen, etc.

Archief 2019

31 dec. 2019 16:13

Alle voorkomende activiteiten gedurende 2019, zoals dropping, clubkampioenschappen, etc.

Archief 2018

31 dec. 2018 12:32

Alle voorkomende activiteiten gedurende 2018, zoals dropping, clubkampioenschappen, rommelmarkt etc.

Facebook

30 dec. 2018 17:23

Heb je iets voor onze facebooksite, laat het weten aan Joris of Lizan, die de site beheren.

Agenda